Istanbul Sözleşmesi Ne Zaman Imzalandı?(Çözünme)

İstanbul Sözleşmesi

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Yazılma 7 Nisan 2011
İmzalanma 11 Mayıs 2011
Yer İstanbul, Türkiye
Yürürlük 1 Ağustos 2014

Istanbul Sözleşmesi uygulandı mı?

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul ‘da imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi ), 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Istanbul Sözleşmesi kaç madde?

12 bölüm 81 maddeden oluşuyor. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ‘NİN AMACI NEDİR? – Avrupa Konseyi’nin, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin bu yeni sözleşmesi, ciddi bir insan hakları ihlali oluşturan bu sorunu en kapsamlı şekilde ele alan bir uluslararası anlaşmadır.

Istanbul sözleşmesi nedir oku?

Madde 1/1 uyarınca, Sözleşme ‘nin amacı, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak; kadına yönelik her türlü ayrımcılığın[2] ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirme yolu da dahil olmak üzere kadınlarla erkekler

Istanbul Sözleşmesi ne getirir?

İstanbul Sözleşmesi; kadının güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi, önlenemediği durumlarda etkin soruşturma yürütülmesi, destek ve koruma mekanizmaları sağlanması ve ikincil mağduriyetler oluşturulmaması konularında devlete yol haritası çizer ve denetlenmesini sağlar.

You might be interested:  Bodrum Tavşan Adası Nerede?(Mükemmel cevap)

Istanbul Sözleşmesi 80 madde nedir?

” İstanbul Sözleşmesi ‘nin 80. Maddesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne yapacağı bildirimle Sözleşme ‘nin feshedilebileceğini belirtir. Kural olarak, bir uluslararası sözleşme nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usulle feshedilir.

Istanbul sözleşmesinde hangi maddeler var?

Sözleşmenin beş temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir.

Istanbul Antlaşmasının içeriği nedir?

Sözleşme, şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını öngörmekte ve mağdurlar arasında her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Sözleşme, erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz etmekte ve şiddet mağduru kız ve oğlan çocuklara ilişkin özel düzenlemelere yer vermektedir.

Istanbul sözleşmesi nedir kadının beyanı esastır?

” Kadının beyanı esastır “, cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında delil yetersizliği durumunda kadının ve çocuğun beyanının esas olduğunun kabul edilerek soruşturmanın başlatılması ve ifadenin delil olarak kabul edilmesine dair ilkedir.

Istanbul sözleşmesi 3 maddesi nedir?

Sözleşme, hem özel alandaki hem kamusal alandaki şiddeti yasaklamaktadır. Madde 3 /a uyarınca, “kadına yönelik şiddetten”, ister kamusal ister özel yaşamda meydana gelsin, toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri anlaşılacaktır.

Istanbul sozlesmesi kimleri korur?

istanbul Sözleşmesi, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan tüm kadınları ve kız çocuklarımızı; birlikte yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın, ev içi şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan yaşlıları, engellileri, göçmen ve mültecileri, LGBTI bireyleri kısaca herkesi korur.

Istanbul Sözleşmesi 103 madde nedir?

“1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü şiddet eyleminin mağdurları veya failleriyle ilgilenen profesyoneller için bu tür şiddetin önlenmesi ve belirlenmesi, kadın erkek eşitliği, mağdurun ihtiyaç ve hakları ile ikincil mağduriyetlerin engellenmesine ilişkin uygun eğitimin verilmesini sağlar. 2.

You might be interested:  Antalya Merkezden Düden Şelalesine Nasıl Gidilir?(Çözüm bulundu)

Istanbul sözleşmesi nedir Bianet?

İstanbul Sözleşmesi hakkında Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ” 11 Mayıs 2011’de İstanbul ‘da imzaya açıldı ve ilk imzalayan ülke Türkiye oldu. Sözleşme 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi.

Istanbul Sözleşmesi kadını nasıl korur?

Sözleşmede taraflar, bir kişinin ya da çocuğun evliliğe zorlanmasının cezalandırılmasını da temin etmekle görevlendiriliyor. Sözleşme ile zorla gerçekleştirilen kadın sünnetleri yasaklanıyor, kadınların zoraki kürtaja ve kısırlaştırılmaya karşı da korunması isteniyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *