Ankara Istinaf Mahkemesi Nerede?(Doğru cevap)

Ankara Bölge adliye mahkemesi dosya durumu açık ne demek?

Dosya durumu açık demek; dosyanızın inceleme aşamasında olduğunu ve henüz karara bağlanmadığı ifade eder. Dosyanız hakkında mahkemece karar verildiğinde Uyap’da dosya durumu karara çıkmış olarak görünür. Kararın üst mahkemelere başvurularak ya da başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise dosya durumu kapalı hale gelir.

Kaç tane istinaf mahkemesi var?

Böylece Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun olmak üzere 9 ilde faaliyet gösteren, kamuoyunda ” istinaf ” olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinin sayısı 11’e yükseldi.

Istinaf mahkemesi nerelerde var?

İstinaf mahkemesi bulunan iller şunlardır: Böylece Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun.

Kaç tane bölge adliye mahkemesi var?

2004 tarihli 5235 sayılı Kanun uyarınca 22.05.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Bölge Adliye Mahkemeleri ‘nin kurulacağı 9 yargı çevresi belirlenmiştir. 13.06.2011 tarihinde de 6 yerde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurulmasına karar verilmiş böylece toplam sayı 15’e çıkmıştır.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ne iş yapar?

Bölge adliye mahkemesi, diğer bir deyişle istinaf mahkemesi; ilk derece hukuk ve ceza mahkemelerinin kural olarak son kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını incelemekle görevli üst derece mahkemesidir.

Türkiyede kaç tane bölge mahkemesi var?

Başlangıçta yedi ilde kurulan mahkemelerin sayısı 2017, 2018 ve 2019’da yapılan eklemelerle on beşe yükseldi.

You might be interested:  Antalya Sezon Ne Zaman Açılıyor 2021?(Soru)

Kaç tane bölge adliye mahkemesi var 2020?

Kurul, yeni mahkemelere tayin taleplerini toplayacak. 4 yeni mahkemenin daha açılmasıyla Bölge Adliye Mahkemelerinin sayısı 15’e çıkacak.

Bölge adliye mahkemesi kaç daireden oluşur?

Her bölge adliye mahkemesinde bir başkan bulunur. Başkanlık, başkan ile yazı işleri müdürlüğünden oluşur. Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur.

Istinaf mahkemesinden sonra ne olur?

İstinafta yeniden inceleme yapıldığından, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden bir karar verilebilir; temyizde ise, hukukî denetim yapıldığından yeni bir karar verilmeyip, alt derece mahkemesinin kararı bozulur veya onanır.

Istinaf mahkemesi genelde ne karar verir?

İstinaf mahkemesi, istinaf incelemesi ile yeniden bir karar verir. Teknik açıdan yerel mahkeme kararının bozulması veya onanması söz konusu değildir. Temyiz incelemesi ile Yargıtay, istinaf mahkemesi kararını sadece hukuki yönden değerlendirerek onama veya bozma kararı verir.

Bölge adliye mahkemesi hangi illerde var?

Bölge adliye mahkemeleri 2016 yılının temmuz ayında yedi merkezde (Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun) faaliyete geçmişti. 2017 yılında Adana ve Bursa, 2018 yılında ise Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle istinaf merkezlerinin sayısı 11’e yükselmişti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *