Ankara Idare Mahkemesi Nerede?(Soru)

Ankarada kaç tane idare mahkemesi var?

Ankara İdare Mahkemesi, ilk derece yargı merci sıfatı ile idarelerce ortaya konan işlemlerin hukuka uygunluk denetiminin yapıldığı yargı mercidir. Ankara ‘da şu an 31 İdare Mahkemesi aktif görev yapmaktadır.

Ankara 9 idare mahkemesi nerede?

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2155. Sokak No: 3 Çankaya / ANKARA.

Şırnak’ta idare mahkemesi var mı?

Örnek 2: Şırnak il sınırları içerisinde ki bir idarenin yapmış olduğu işlemlerde açılacak olan dava ise; Şırnak ilinde İdare Mahkemesi Olmadığından, Mardin İdare Mahkemesine açılmalıdır. Bunu bulunduğunuz il ve ilçedeki Asliye Hukuk Mahkemeleri üzerinden de yapabilirsiniz.

Ankara Bölge idare mahkemesi ne iş yapar?

Bölge idare mahkemesi; vergi ve idare mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek uyuşmazlık hakkında karar veren asıl derece mahkemesidir. Bölge idare mahkemesi, idari yargı alanında genel görevli bir asıl derece (üst derece) mahkemesidir (2576 Sayılı Kanun m.1).

Kaç tane İdare Mahkemesi var?

Ülke genelinde sekiz tane bölge idare mahkemesi vardır ve bunlar bulundukları ilin adı ile adlandırılır. Mahkemeler 20 Temmuz 2016’da faaliyete başladı. Haziran 2020’de Adana’da bir bölge idare mahkemesi daha kuruldu. Bölge idare mahkemeleri, bölge idare mahkemesi başkanı ile iki üyeden oluşur.

You might be interested:  Istanbul Nasıl Fethedildi Kısaca?(EN iyi 5 ipucu)

Istanbul’da kaç tane İdare Mahkemesi var?

Modern ve ihtiyaca yönelik olarak inşa edilen binada,13 idare mahkemesi, 14 vergi mahkemesi, 4 İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bulunuyor.

Ankara Bölge idare mahkemesi ne kadar sürede karar verir?

Ülkemizde Bölge İdare Mahkemesinin karar verme süresi genellikle 1 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

Ankara idare mahkemesi hangi davalara bakar?

İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir (İdari Yargılama Usulü Kanunu m.1). İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesidir.

Bölge idare mahkemesi başkan ve üyelerini kim atar?

Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Bu mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalışabilirler. Bu kurulların oluşumu, aralarındaki iş bölümü ile kurullara kimin başkanlık edeceği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Eskişehir Bölge idare mahkemesi var mı?

ESKİŞEHİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | Adliyeler | Odunpazarı Eskişehir, 0222 230 27 30 Bulurum.com.

Hangi ilde bölge idare mahkemesi yoktur?

* MERSİN, MUĞLA,ŞANLIURFA Bölge İdare Mahkemeleri faal değildir.

Kırklareli Hangi idare mahkemesi?

Erzurum ve Gaziantep bölge idare mahkemeleri kurulmuştur. Buna göre; İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresinin: İstanbul. Kırklareli.

Bölge idare mahkemesi en az kaç daireden oluşur?

Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en az iki daire bulunur. Gerekli hâllerde dairelerin sayısı, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca artırılıp azaltılabilir. 3. Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.

Ankara 1.6 idare mahkemesi hangi davalara bakar?

4 Memur 1.066. 16 Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin istinaf başvuruları alacağın tahakkukuna ilişkin davalara bakmakla görevli dairece görülür.

You might be interested:  Metropol Istanbul Nasıl Gidilir?(Çözünme)

Idari mahkemeler ne kadar sürede sonuçlanır 2020?

İdari davaların ortalama görülme süresi 201 gündür. 2020 yılında açılan bir idari davanın ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlanacağını söyleyebiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *